تفكر مثبت

تفکر مثبت راهی بسوی موفقیت بیشتر

کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاول شین ترجمه: گیتی خوشدل نشر : پیکان

خانم اسکاول شین نویسنده آمریکایی است که دیگر در قید حیات نیست، از یک خانواده فیلادلفیایی بود. سالیان سال در مقام هنرمند(نقاش) ، مشاور، آموزگار ماوراء الطبیعه و خطیب،نامی بلند آوازه داشت و با شفا بخشیدن به هزاران تن از مردمان، در گشودن و حل گره ها و مسائل زندگیشان ، یاوری سترگ بود.

شامل 4 کتاب از ایشون با نامهای بازی زندگی و راه این بازی( سال 1925) -کلام تو عصای معجزه گر توست (1928)– در مخفی توفیق (1940)– نفوذ کلام(1959) است.

1-      کتاب بازی زندگی و راه این بازی: این کتاب شامل فصلهای زیراست:

بازی- قانون توانگری- نفوذ کلام- قانون عدم مقاومت-قانون کارما و قانون بخشایش- سپردن بار- عشق- شهود و هدایت- بیان کامل نفس یا طرح الهی- تکذیبها و تاکیدها.

-          آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند.بازی زندگی، بازی بومرنگها است. و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد. این قانون کارما است و کارما که واژه ایی است سانسکریت ، یعنی بازگشت. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد.

-          آرزو دارای نیرویی است عظیم که اگر به راههای درست هدایت نشود، آشفتگی به بار می آورد. مهمترین گام برای رسیدن به خواسته،نخستین گام یا درست طبیدن است. انسان باید همیشه آن چیزی را بطلبد که حق الهی او است.

-          بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است. و اندوختن از سر حرص و احتکار، جز تنگدستی عاقبتی ندارد.هستند که می پاشند و بیشتر می اندوزند. و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می دارند، اما به نیازمندی می انجامد. قانون همواره حامی کسی است که بی باکانه، منتها خردمندانه خرج می کند.

-          نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست توست، بلکه هر انسان معلم توست.

-          هیچ کس جز خود آدمی چیزی به خود نمی دهد. و هیچ کس جز خود آدمی چیزی را از خود دریغ نمی دارد.

-          جان لایتناهی ، راه ظهور طرح الهی زندگیم را بگشا. بگذار تا هم اکنون نبوغ درونم عیان و بیان شود. بگذار تا هم اکنون آن طرح کامل را به چشم ببینم.آن طرح کامل ، سلامت و ثروت و محبت و بیان کامل نفس را در بر می گیرد.

-          هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد.

2-      کلام تو عصای معجزه گر توست: شامل فصلهای زیراست :

 کلام تو عصای معجزه گر توست – کامیابی – توانگری – شادمانی – عشق- ازدواج-بخشایش-عبارات خردمندانه-ایمان-ازدست دادن-دین-فروش-مصاحبه ها-هدایت-حمایت-حافظه-طرح الهی-سلامت-عناصر-سفر-متفرقه-نتیجه گیری.

-           از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد .

-          زندگی و مرگ در قدرت زبان است. پس آدمی می تواند با یک حرکت عصای کلام خود،وضعیتی ناخوشایند را از میان بردارد. یعنی به جای اندوه،شادمانی و به جای بیماری،تندرستی و به جای تنگدستی،فراوانی بنشاند.

-          اگر بتوانی ایمان آوری،مومن را همه چیز ممکن است.

·         عبارت تاکیدی:

+ در ساحت معنویت، رقابت معنا ندارد. آنچه حق من باشد ، در پرتو عنایت به من عطا می شود.

+ در ذهن الهی فرصتی گم شده وجود ندارد. اگر دری بسته شود، دری دیگر می گشاید.

+ خدا پیشاپیش من گام برمی دارد وپیکارم را به پیروزی می رساند. اندیشه های خصمانه تار و مار می شوند، و به نام خدا توفیق می یابم.

+ هر انسان حلقه ایی است طلایی در زنجیر خیر و صلاحم

3-      در مخفی توفیق:شامل: در مخفی توفیق-خستهای بی کاه-وپنج تن از ایشان دانابودند-چه انتظار دارید؟-بازوی بلند خدا-برسرچندراهی-از دریای سرخ خود چگونه می توان گذشت؟-پاسبان دروازه-راه فراوانی-محتاج به هیچ چیز نخواهم بود-با اعجاب بنگر-غنیمت خود را دریابید-نهرهایی در هامون- مفهوم باطنی سفید برفی و هفت کوتوله است.

-          اکنون خدا نه تنها آنچه را که برای دیگران کرده، بلکه بیش از آن را نیز برایم می کند.

-          هیچ کس چیزی به آدمی نمی دهد مگر خود او.و هیچ کس چیزی از آدمی دریغ نمی دارد مگر خود او. بازی زندگی یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.

-          وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید. و هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید.

-          هر هدیه ایی هزاران برابر به خود اهدا کننده باز می گردد.

-          به یمن هدایت الهی،راه درست را در پیش می گیرم. جایی که راه نیست خدا راه می گشاید.

-          به محض اینکه چشمانت معلمان تو را ببیند،معلمان تو ناپدید خواهند شد.

-          طریق خود را به خداوند بسپار. و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد.

-          اگر موفقیت بطلبید اما برای شکست تدارک ببینید، همان چیزی را خواهید ستاند که برایش تدارک دیده اید.

4-      نفوذ کلام:شامل: حربه هایی که تو نمی شناسی-اینک شما را قوت می بخشم-قوی باش و نترس-جلال خداوند-آرامش و توانگری-فرصت بزرگ شما-زنهار مضطرب مشوید-بی باکی-پیروزی و توفیق.

-          من حربه هایی دارم که تو نمی شناسی، راهها و چاره هایی که تو را حیران خواهد کرد.

 

نوشته شده در 2011/7/14ساعت 11:10 توسط گیلدا| |

Design By : Night Melody